Apie puslapį
Apie dokumentų valdymą
Dokumentų rūšys
- Dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų rengimas
- Rekvizitai
Dokumentų tvarkymas ir apskaita
Naudinga literatūra
Testai

Dokumento sudarytojo pavadinimas

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbu arba prekių ženklu. Jei prekių ženklas yra dokumento kairėje pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas išdėstomas šalia jo. Kai herbo arba prekių ženklo rekvizito dokumente nėra, dokumento sudarytojo pavadinimas išdėstomas po dokumento viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis, gali būti didesnėmis negu kitų rekvizitų, raidėmis, išilginiu centruotu būdu.

Kai yra keletas dokumento sudarytojų, jų pavadinimai išdėstomi vienas po kitu ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Dokumento sudarytojo pavadinimas užsienio korespondentams siunčiamuose dokumentuose gali būti rašomas ne tik lietuvių, bet ir pasirinkta užsienio kalba ir išdėstomas po lietuvių kalba parašytu dokumento sudarytojo pavadinimu.

Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės aktuose nustatytą pavadinimą:

  • Kai dokumento sudarytojas yra priklausomybės santykiais neatsiejama įstaiga ar įstaigos struktūrinis padalinys, pavadinime nurodoma priklausomybė, pvz.:

LIETUVOS KARIUOMENĖS

KARO MEDICINOS TARNYBA

 
  • Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų nustatytus įgaliojimus turintis asmuo, rašomas visas jo pareigų pavadinimas, pvz.:

KAUNO STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 
  • Kai dokumento sudarytojas yra iš skirtingų įstaigų atstovų sudaryta grupė, jos pavadinimas nurodomas pagal teisės akte nustatytą funkciją, pvz.:

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO

KOMISIJA

 
       

 

Verta aplankyti:

 

 

Kauno
statybininkų
rengimo
centras

 
   
 

© Zita Budrytė_KSRC, 2006
Svetainė atnaujinta: 2012-06-25