Apie puslapį
Apie dokumentų valdymą
Dokumentų rūšys
- Dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų rengimas
- Rekvizitai
Dokumentų tvarkymas ir apskaita
Naudinga literatūra
Testai

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Visi dokumentai sudaromi pagal formuliarą. Dokumento formuliaras – tai dokumento rekvizitų visuma.

Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.

Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai:

 1. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas

 2. Dokumento sudarytojo pavadinimas

 3. Įstaigos duomenys

 4. Adresatas

 5. Dokumento pavadinimas

 6. Dokumento data

 7. Dokumento registracijos numeris

 8. Dokumento sudarymo vieta

 9. Dokumento tekstas

 10. Parašas

 11. Dokumento tvirtinimo žyma

 12. Specialioji žyma

 13. Priedo žyma

 14. Gauto dokumento registracijos žyma

 15. Gauto dokumento nuoroda

 16. Rezoliucija

 17. Dokumento suderinimo žyma

 18. Viza

 19. Supažindinimo žyma

 20. Dokumento rengėjo nuoroda

 21. Dokumento paieškos nuoroda

 22. Tikrumo žyma

Privalomi dokumentų rekvizitai:

 • dokumento sudaryto pavadinimas,

 • dokumento pavadinimas (išskyrus raštus),

 • data,

 • registracijos numeris,

 • dokumento sudarymo vieta (išskyrus raštus),

 • tekstas,

 • parašas (-ai).

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato 2 rekvizitų rašymo būdus:

 • išilginį centruotą, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;

 • kampinį vėliavinį, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas rekvizitas išdėstomas nustatytoje vietoje ir atskiriamas nuo auksčiau esančių rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Kai spausdinamą dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, rekvizitai turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo ir po juo esantys kiti rekvizitai.

 
       

 

Verta aplankyti:

 

 

Kauno
statybininkų
rengimo
centras

 
   
 

© Zita Budrytė_KSRC, 2006
Svetainė atnaujinta: 2012-06-25